la vest de est / la est de vest

Jacques Le Rider

Jacques Le Rider (n. 1954) profesor universitar, germanist și istoric francez, specialist în modernitatea vieneză și spațiul central-european. A fost director al Institutului Francez din Tubingen și atașat cultural al Ambasadei Franței la Viena. În decursul anilor, profesorul Le Rider a predat la numeroase universități prestigioase din Europa și Statele Unite. Este renumit pentru studiile și lucrările consacrate istoriei culturale austriece și spațiului central-european.
Din titlurile sale cele mai cunoscute menționăm: Le Cas Otto Weininger, Racines de l’antifeminisme et de l’antisemitisme, PUF, Paris, 1982; Modernite viennoise et crises d’identite, PUF, Paris, 1990 (Modernitatea vieneză și crizele identității, Editura Universității Al.I. Cuza, Iași, 1994); Hugo von Hofmannsthal. Historicisme et modernite, PUF, Paris, 1995, La Mitteleuropa, PUF, 1994 (Mitteleuropa, Polirom 1997, Journaux intimes viennois, PUF, 2000(Jurnale intime vieneze, Polirom, 2001).
Lucrări colective: Otto Weininger, Werk und Wirkung, Viena, Österreichischer Bundesverlag, 1984 (cu Norbert Leser); Verabschiedung der (Post)-Moderne, Tubingen, Gunter Narr, 1987 (cu Gerard Raulet); Die franzozische Kulturpolitik in Deutschland, 1945-1950, Tubingen, Attempto Verlag-Tubingen University Press, 1987 (cu Franz Knipping); Holderlin vu de France, Tubingen, Gunter Narr, 1987 (cu Bernhard Boschenstein); De Sils-Maria a Jerusalem. Nietzsche et le judaisme. Les intellectuels juifs et Nietzsche, Paris, Cerf, 1991 (cu Dominique Bourel); Metropole und provinzen in Altösterreich (1880-1918) (cu Andrei Corbea-Hoisie, Polirom-Böhlau, Iași-Viena, 1996).